Velkorysý domov pro celou rodinu na jedinečném místě.

Všude blízko

Město Slaný

Současnost
Ve Slaném je celkem 5 mateřských škol, 3 základní a 1 speciální, osmileté gymnázium Václava Beneše Třebízského, obchodní akademie a odborné učiliště strojírenské, nachází se zde i základní umělecká škola. Město Slaný zřizuje Vlastivědné muzeum, nemocnici, polikliniku, městské kino, divadlo s několika soubory, množství sportovních zařízení a spolků, plovárnu aj. V roce 2010 zde byl založen Pivovar Antoš, který navázal na starobylou tradici vaření piva ve Slaném. V minulosti se zde nacházely i strojírny, doly, kasárna nebo lázně. Jako oblíbená relaxační zóna slouží ve městě okolí Červeného rybníka a městský lesopark nacházející se v blízkosti 1. základní školy.

Na kole i pěšky

Přírodní zajímavosti

Slánská hora
Slánská hora (330 m n. m.) tvoří přírodní dominantu města. Spolu s nedalekou Vinařickou horou představují nejjižnější výběžky sopečné činnosti Českého středohoří. Ve chráněném území je spousta zajímavých míst, jeskyně, lom a naučná stezka. Na vrcholu hory jsou tři kříže, které symbolizují utrpení místních za třicetileté války.

Velký Slánský rybník

Přírodní zajímavosti

Slaný pramen
Své jméno získalo město Slaný pravděpodobně podle slaného pramene, který vyvěral na úpatí hory. K samotnému prameni se váže pověst o objevení knížetem Nezamyslem a jeho družinou.
Lesopark Háje
Klidová zóna - území slouží jako významný rekreační prvek města vhodný k rekreaci a vycházkám.

 

© 2020 by Slaný Development s.r.o. | Všechna práva vyhrazena

web: Svět IT